Τόπος

Σήμερα υπάρχουν περίπου 150 εκατομμύρια ελαιόδεντρα στην Ελλάδα, 2.800 ελαιοτριβεία και 600 χιλιάδες οικογένειες που συντηρούνται καλλιεργώντας ελιές. Εκτός από αυτή την οικονομική διάσταση, η καλλιέργεια της ελιάς κατέχει σημαντικό ρόλο σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο για την Ελλάδα, καθώς τα ελαιόδεντρα προλαμβάνουν τη διάβρωση του εδάφους, προσφέρουν τροφή και προστασία σε πολλαπλά είδη μικροοργανισμών και σε ζώα μικρών και μεγάλων διαστάσεων, πουλιά, κ.λπ. συνεισφέροντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των περιοχών.

Με την εντατικοποίηση της γεωργίας, η διαχείριση των οπωρώνων είχε κατευθυνθεί προς ορθολογικά συστήματα που σέβονται το περιβάλλον ενώ στη διαχείριση των ελαιώνων επιδιώκεται η ενσωμάτωση πιο περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών.

Scroll to Top