Τα λεμόνια της Ακτής του Αμάλφι συγκομίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με το χέρι για την αποφυγή λανθασμένων μηχανικών χειρισμών που θα επηρέαζαν την όψη και την ακεραιότητά τους.

Το προϊόν

Τόπος

Ο Συνεταιρισμός

Scroll to Top