Το έργο Μεσογειακό Απεριτίφ (MAP – Mediterranean Aperitivo) είναι ένα τριετές έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της αγοράς για τα ευρωπαϊκά προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη όπως το Vermouth di Torino ΠΓΕ, το Pecorino Toscano ΠΟΠ, το Limone Costa d’Amalfi ΠΓΕ και τις ελληνικές ελιές.

Η υψηλή ποιότητα είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των ονομασιών χάρη στο οποίο τα προϊόντα αυτά ανήκουν σε μια εξειδικευμένη αγορά.

Στο έργο προωθείται από τους εξής συμμέτοχους:

Η κοινοπραξία “Consorzio del Vermouth di Torino IGP” που ιδρύθηκε το 2019 με απόφαση των παραγωγών του Vermouth di Torino που ήθελαν να διαφυλάξουν από καταχρήσεις και απομιμήσεις τόσο την ονομασία του προϊόντος όσο και τα ειδικά του χαρακτηριστικά.

Η κοινοπραξία “Tutela del Pecorino Toscano DOP” που ιδρύθηκε το 1985 και σήμερα συμπεριλαμβάνει 900 εκτροφείς εκ των οποίων περίπου 200 μέλη, 17 γαλακτοκομεία, δύο επιχειρήσεις ωρίμανσης και μια εταιρεία συσκευασίας.

Η OP Costieragrumi που προασπίζεται το Limone Costa d’Amalfi ΠΓΕ ιδρύθηκε το 2016 με αναγνώριση του Υπουργείου. Ο συνεταιρισμός δημιουργήθηκε με την πρόθεση να δώσει φωνή σε πολλούς μικρούς παραγωγούς, βοηθώντας τους να εμπορευτούν τα λεμόνια, παρέχοντας στήριξη σε θέματα υγείας των φυτών, και καθιερώνοντας Προδιαγραφές παραγωγής.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που και είναι μια εταιρεία no-profit της οποίας τα μέλη συμπεριλαμβάνουν μετόχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο όμιλος αποτελείται από 100 εταίρους, εκ των οποίων πρωταρχικό ρόλο έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που κατέχει το 49% των μετοχών και προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου.

Scroll to Top