Κοινοπραξία

Η κοινοπραξία “Consorzio del Vermouth di Torino IGP” ιδρύθηκε το 2019 με απόφαση των παραγωγών του Vermouth που ήθελαν να διαφυλάξουν τόσο την ονομασία του προϊόντος όσο και τα ειδικά του χαρακτηριστικά από καταχρήσεις και απομιμήσεις.

Ο πρωταρχικός στόχος της κοινοπραξίας είναι η δραστηριότητα προστασίας, προώθησης και αξιοποίησης της ονομασίας, η δραστηριότητα πληροφόρησης του καταναλωτή και επαγγελματικής κατάρτισης και τεχνικής στήριξης σε εταιρείες και παραγωγούς. Μπορεί επίσης να προβλέπει για δραστηριότητες εποπτείας για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.

Ανάμεσα στους στόχους περιλαμβάνονται συνεργασίες με ιδρύματα και σχολεία για την προώθηση πρωτοβουλιών που αφορούν την αξιοποίηση του, τη διατροφική εκπαίδευση και μια ορθή και υπεύθυνη κατανάλωση.

Οι Προδιαγραφές Παραγωγής του Vermouth di Torino ΠΓΕ έχουν προσδιοριστεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργικών, Επισιτιστικών και Δασικών Πολιτικών με Διάταγμα της 22 Μαρτίου 2017.

Σήμερα η Κοινοπραξία, υπό την προεδρία του Roberto Bava, περιλαμβάνει 27 ιστορικής σημασίας εταιρείες που παράγουν και εξάγουν το Vermouth di Torino ΠΓΕ σε όλον τον κόσμο:

Antica Cantina di Calosso, Antica Distilleria Quaglia – Bèrto, Antica Torino, Arudi, Cav. Pietro Bordiga, Calissano – Gruppo Italiano Vini, Carlo Alberto, Carpano – Fratelli Branca Distillerie, Chazalettes, Cinzano – Davide Campari-Milano, Giulio Cocchi, Coop. Erbe Aromatiche Pancalieri, D.co Ulrich, Del Professore, Drapò – Turin Vermouth, Ducato, Franco Cavallero Spirits, Gancia & C., La Canellese, Luigi Vico, Mainardi, Martini & Rossi, Peliti’s, Sibona, Sperone, Starlino, Tosti1820, Vergnano.

Scroll to Top