Κοινοπραξία

Η κοινοπραξία “Consorzio Tutela del Pecorino Toscano DOP” ιδρύεται στις 27 Φεβρουαρίου 1985 και ενώνει την εμπειρία και τις δεξιότητες των παραγωγών, με συνδετικό κρίκο την αγάπη για την περιφέρειά τους και την επιθυμία επίτευξης υψηλών προτύπων παραγωγής. Αυτή η «οικογένεια» του Pecorino Toscano ΠΟΠ φέρνει μαζί 900 εκτροφείς εκ των οποίων περίπου 200 μέλη, 17 γαλακτοκομεία, δύο επιχειρήσεις ωρίμανσης και μια εταιρεία συσκευασίας. Ο Πρόεδρος της κοινοπραξίας είναι ο Carlo Santarelli και διευθυντής είναι ο Andrea Righini.

Εδώ και πάνω από 30 χρόνια η κοινοπραξία εξασφαλίζει ότι μόνο το pecorino που τηρεί τα πρότυπα παραγωγής ονομάζεται και πωλείται ως Pecorino Toscano ΠΟΠ, μεταδίδοντας τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του και ενισχύοντάς την ταυτότητα του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Είναι υπεύθυνη για τη διαφύλαξη και τον έλεγχο της παραγωγής και του εμπορίου της ΠΟΠ και της χρήσης της ονομασίας. Προωθεί κάθε νέα πρωτοβουλία που επιδιώκει τη διαφύλαξη της τυπικότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Pecorino Toscano ΠΟΠ από κάθε κατάχρηση, αθέμιτο ανταγωνισμό, παραποίηση, ακατάλληλη χρήση της ΠΟΠ, και από ενέργειες που απαγορεύονται από τον νόμο.

Συνεργάζεται επίσης με το Υπουργείο για την εποπτεία, διαφύλαξη και προστασία της ΠΟΠ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κράτος, τις Περιφέρειες, τις Αυτόνομες Επαρχίες, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με τους οργανισμούς ελέγχου της ΠΟΠ για την καλύτερη αξιοποίηση και διαφύλαξη της ίδιας της ΠΟΠ, συμβάλλοντας με την εμπειρία και τις γνώσεις της οργάνωσής της.

Ένα από τα άλλα σημαντικά έργα της κοινοπραξίας είναι η στήριξη των εταίρων στις δραστηριότητες ενημέρωσης και αυτοελέγχου της αλυσίδας παραγωγής και στην προώθηση της κατανάλωσης και διάδοσης του εμπορικού σήματος Pecorino Toscano ΠΟΠ σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο μέσα από εκδηλώσεις, καμπάνιες, διαδικτυακά και εκτός διαδικτύου.

Οι τομείς παρέμβασης της κοινοπραξίας αφορούν επίσης το πεδίο της επιστημονικής έρευνας για το πρόβειο γάλα και το Pecorino Toscano ΠΟΠ. Εδώ και αρκετά χρόνια προωθούνται πρωτοβουλίες και συνεργασίες με στόχο την ποιοτική βελτίωση της παραγωγής τυριού.

Scroll to Top